ข้อมูลการโดยสารรถ

แผนที่การต่อรถโดยสาร ทะเลสาบสุริยันจันทรา & เชอเฉิง

โดยสารรถรับส่งทะเลสาบสุริยันจันทราได้สะดวก ไม่ว่าจะไปเชอเฉิง ซีโถว อาหลี่ซาน ก็เที่ยวได้อย่างเต็มที่!

คำอธิบาย แผนที่การต่อรถโดยสาร

บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวไต้หวันเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา ผ่านปู่หลี่ 6670 A ทะเลสาบสุริยันจันทรา (ผ่านหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→ฉีเซี่ย→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→คลินิกหรงหมิน→โรงเหล้าผูหลี่→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→จงฮว๋าโทรคมนาคม→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→โรงแรมจิงเตี่ยน→รีสอร์ทจิงหยวน→หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ


เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย 6670 B

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→ทะเลสาบสุริยันจันทรา สุ่ยเซ่อ


เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราสาย 6670 C ผ่านวัดจงไถฉานซื่อ (ให้บริการในวัดหยุด)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ไปวัดจงไถฉานซื่อ→พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ→ ศูนย์ผูหลี่ฮวาฮุ่ย→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→ทะเลสาบสุริยันจันทรา สุ่ยเซ่อ


เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย 6670 D (ผ่าน เขตเมือง ผูหลี่)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→ฉีเซี่ย→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→คลินิกหรงหมิน→โรงเหล้าผูหลี่→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→จงฮว๋าโทรคมนาคม→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→ทะเลสาบสุริยันจันทรา สุ่ยเซ่อ


บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวไต้หวันเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปถึง 6670 E (ออกรถจากสถานีท่าอากาศยานไถจง)(หยุดชั่วคราว)

สนามบินนานาชาติไทจง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→ทะเลสาบสุริยันจันทรา สุ่ยเซ่อ


บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวไต้หวันเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปถึง 6670 F (ต่อไปยังเซี่ยงซัน)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→ทะเลสาบสุริยันจันทรา สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน


รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงเส้นทางเชอเฉิง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา→โรงแรมฟู่ลี่→สุ่ยเซ่อ →เขื่อนสุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์อำนวยการเซี่ยงซัน→อ่าวเสี้ยวพระจันทร์→โรงเรียนประถมศึกษาโถวเซ่อ→สถานีตำรวจโถวเซ่อ→โถวเซ่อ→ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา→ โช่งกุ้ย→ต้าผิงหลิน→กันจื่อหลิน→ติ่งขั่น→หุยหยาว→เตาเผาทรงงู→เซ่อจื่อ→โรงเรียนมัธยมต้นสุ่ยหลี่→เทศบาลตำบลสุ่ยหลี่→บริษัทการไฟฟ้า→สุ่ยหลี่→ต้าวาน→โรงงานไม้เจิ้นชาง→เชอเฉิง


รถบัสรอบทะเลสาบ

สุ่ยเซ่อ→โรงแรมหยุนปิน→สวนหินไผ่→วัดเหวินอู่เมี่ยว→ทางเดินซงป๋อหลุน→ทางเดินต้าจู๋หู→ทางเดินสุ่ยวาโถว→รถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา→อีต๋าเซ่า→ทางเดินถู่ถิงไจ่→วัดเสวียนจ้วงซื่อ→เจดีย์ฉือเอินถ่า→วัดเสวียนกวงซื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


เรือโดยสาร

ท่าเรือสุ่ยเซ่อ→ท่าเรือเสวียนกวง→ท่าเรืออีต๋าเซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติม:สมาคมการค้าเรือข้ามฟากหนานโถวมณฑล


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอาหลี่ซัน

สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→สหกรณ์การเกษตรซิ่นอี้→ถงฟู่→ถาถ่าเจีย(Tataka)→เขาอาหลี่ซัน
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัดรถบัสหลินหลิน


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ซีโถว

สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่→จี๋จี๋→วัดจื่อหนานกง→ทางหลวงจู๋ซัน→ลู่กู่→ซีโถว
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-สุยหลี่

ผูหลี่→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง→ต้าเยี่ยน →สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่
ข้อมูลเพิ่มเติม:รถบัสเฟิงร่อง


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-รีสอร์ทไท่หย่า

ผูหลี่→วัดจงไถฉานซื่อ→รีสอร์ทไท่หย่า
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-ไปฟาร์มชิงจิ้ง-เขาเหอฮวนซัน

ผูหลี่→ไปฟาร์มชิงจิ้ง→เขาเหอฮวนซัน
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด

แผนที่การต่อรถโดยสาร ผูหลี่

โดยสารรถเส้นทาง B จากทะเลสาบสุริยันจันทราไปยังผูหลี่ ก็สามารถโดยสารรถต่อไปยังชิงจิ้งฟาร์ม เหอฮวานซาน วัดจงไถฉาน ไท่หย่าวิลเลจได้!
TOP