Transportation Info

Sun Moon Lake& Checheng Transfer Map

Sun Moon Lake connecting transits are highly convenient for visiting Checheng, Xitou, and Alishan!

Transfer Instruction

6670 A Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route (Via Formosa Aboriginal Culture Village)

Taichung Gancheng Station→TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection) →Minxing Park(Go)/Wuquan Station(Return)→MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli VisitorCenter→New Era Sculpture Park→Qixia→Dacheng Elementary School→Rongmin Clinic/Veterans General Hospital→Puli Distillery→Ren-ai Park→Chunghwa Telecom→Chunghwa Telecom→Puli Bus Station(transfer to Qingjing Farm,Lushan Hot Springs, Chung Tai World)→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Classic Easy Inn→Crystal Resort→Formosa Aboriginal Culture Village→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake


6670 B Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route

Taichung Gancheng Station→TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection) →Minxing Park(Go)/Wuquan Station(Return)→MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli VisitorCenter→New Era Sculpture Park→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake


6670 C Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake RouteViaChung Tai Chan Monastery (Available on weekends and holidays)

Taichung Gancheng Swatantra Taichung Station(Minzu Rd. Intersection) →Minxing Park(Go)/Wuquan Station(Return)→MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)→HSR Taichung Station (1F EXIT5)→Chung Tai Chan Monastery→Chung Tai World Museum→Puli Multi-Function Flower Center→Puli Bus Station(transfer to Qingjing Farm,Lushan Hot Springs, Chung Tai World) →National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake


6670 D Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route (Via Puli Township)

Taichung Gancheng Station→TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection) →Minxing Park(Go)/Wuquan Station(Return)→MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli VisitorCenter→New Era Sculpture Park→Qixia→Dacheng Elementary School→Rongmin Clinic/Veterans General Hospital→Puli Distillery→Ren-ai Park→Chunghwa Telecom→Chunghwa Telecom→Puli Bus Station(transfer to Qingjing Farm,Lushan Hot Springs, Chung Tai World)→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake


6670 E Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route (Taichung Airport Departure)

Taichung Airport→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli VisitorCenter→New Era Sculpture Park→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake


6670 F Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route (Via Xiangshan)/span>

Taichung Gancheng Station→TRA Taichung Station(Minzu Rd. Intersection) →Minxing Park(Go)/Wuquan Station(Return)→MRT Daqing Station(Jianguo N. Rd.)→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli VisitorCenter→New Era Sculpture Park→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Sincheng Elementary School→Adventist College→Yuchi Station→Antique Assam tea Farm→Sun Moon Lake→Shuishe→Xiangshan Visitor Center


Taiwan Tourist Shuttle Checheng Route

Sun Moon Lake→Sun Moon Lake Hotel→Shuishe→Shuishe Dam→Xiangshan Visitor Center→Crescent Bay→Toushe Elementary School→Toushe→Sun Moon Lake Characteristic Study Center→Chonggui→Dapinglin→Ganzilin→Dingkan→Huiyao→Shuili Snake Kiln→Shezi→Municipal Shuili Junior High School→Nantou County Shueili Township Office→TaiPower→Shueili→Dawan→Zhenchang Wood Factory→Checheng


Sun Moon Lake Round-The-Lake Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Zhushiwei(Huanhu Road Intersection)→Fleur de Chine Hotel→Wenwu Temple→Songbolun Trail→Dazhuhu Tail→Shuiwatou Trail→Sun Moon Lake Cable Car Station→Ita Thao→Tutingzai trail→Xuanzang Temple→Ci'en Pagoda→Xuanguang Temple

More Information:Nantou Bus


Sun Moon Lake Shuttle Boat

Shuishe Pier→Xyuanguang Wharf→Ita Thao Wharf
More Information:Nantou County Ferry&Yacht Industry Association


Sun Moon Lake-Alishan Shuttle Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Toushe→Xinyi Famers Association→Tongfu→Tataka→Alishan
More Information:Nantou BusYuanlin Bus


Sun Moon Lake-Xitou Shuttle Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Toushe→Shuili Snake Kiln→Shuili Railway Station→Jiji→Zinan Temple→Zhushan Interchange→Lugu→Xitou
More Information:Nantou Bus


Puli-Sun Moon Lake-Shuili Shuttle Bus

Puli→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Shuili Snake Kiln→Shuili Railway Station
More Information:Green Bus


Puli-Chung Tai World-Atayal Resort Transfer Bus

Puli→Chung Tai World→Atayal Resort
More Information:Nantou Bus


Puli-Qingjing Farm-Hehuan Mountain Transfer Bus

Puli→Qingjing Farm→Hehuan Mountain
More Information:Nantou Bus

Puli Transfer Map

Vistors can take Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route A、 Route C、 Route D to Puli and transfer to Qingjing Farm, Hehuanshan, Chung Tai Chan Monastery, and Atayal Resort!
TOP