Transportation Info

Sun Moon Lake& Checheng Transfer Map

Sun Moon Lake connecting transits are highly convenient for visiting Checheng, Xitou, and Alishan!

Transfer Instruction

Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route A

Taichung Gancheng Station→Taichung Railway Station→Minxing Park(Go)/Wuquan Railway Station(Return)→Daqing Railway Station→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli Visitor Center→New Era Sculpture Park→National Chi Nan University→Taomikeng(Paper Dome)→Dayan(Seshui)→Sincheng Elementary School→Taiwan Adventist College→Yuchi→Antique Assam Tea Farm→Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center(Partial shifts)


Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route B (Via Puli Township)

Taichung Gancheng Station→Taichung Railway Station→Minxing Park(Go)/Wuquan Railway Station(Return)→Daqing Railway Station→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→Puli Visitor Center→New Era Sculpture Park→Qixia→Dacheng Elementary School→Veterans General Hospital→Puli Brewery→Renai Park→Chunghwa Telecom→Puli(transfer to Qingjing Farm,Lushan Hot Springs, Chung Tai World)→National Chi Nan University→Taomikeng(Paper Dome)→Dayan(Seshui)→Sincheng Elementary School→Taiwan Adventist College→Classic Group(Partial shifts)→Crystal Resort(Partial shifts)→Formosan Aboriginal Culture Village(Partial shifts)→Yuchi→Antique Assam Tea Farm→Shuishe, Sun Moon Lake.

※Please take the bus of Sun Moon Lake Route B to Puli Station and transfer to 6650 Puli-Dapingdin,6651 Puli-Meiyuan or 6652 Puli-Huisun for Chung Tai Chan Monastery and Chung Tai World Museum.


Sun Moon Lake Route C via Chung Tai Chan Monastery(Available on weekends and holidays)

Taichung Gancheng Station→Taichung Railway Station→Minxing Park(Go)/Wuquan Railway Station(Return)→Daqing Railway Station→HSR Taichung Station(1F EXIT5)→ Chung Tai Chan Monastery→ Chung Tai World Museum→Puli Multi-Function Flower Center→Puli(transfer to Qingjing Farm,Lushan Hot Springs, Chung Tai World) →Chunghwa Telecom→Renai Park→Puli Brewery→Veterans General Hospital→Dacheng Elementary School→Qixia→National Chi Nan University→Taomikeng(Paper Dome)→Dayan(Seshui)→Sincheng Elementary School→Taiwan Adventist College→Yuchi→Antique Assam Tea Farm→Shuishe, Sun Moon Lake.


Taiwan Tourist Shuttle Checheng Route

Sun Moon Lake→Sun Moon Lake Hotel→Shuishe→Shuishe Dam→Xiangshan Visitor Center→Crescent Bay→Toushe Elementary School→Toushe→Sun Moon Lake Characteristic Study Center→Chonggui→Dapinglin→Ganzilin→Dingkan→Huiyao→Shuili Snake Kiln→Shezi→Municipal Shuili Junior High School→Nantou County Shueili Township Office→TaiPower→Shueili→Dawan→Zhenchang Wood Factory→Checheng


Sun Moon Lake Round-The-Lake Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Zhushiwei(Huanhu Road Intersection)→Fleur de Chine Hotel→Wenwu Temple→Songbolun Trail→Dazhuhu Tail→Shuiwatou Trail→Sun Moon Lake Cable Car Station→Ita Thao→Tutingzai trail→Xuanzang Temple→Ci'en Pagoda→Xuanguang Temple

More Information:Nantou Bus


Sun Moon Lake Shuttle Boat

Shuishe Pier→Xyuanguang Wharf→Ita Thao Wharf
More Information:Nantou County Ferry&Yacht Industry Association


Sun Moon Lake-Alishan Shuttle Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Toushe→Xinyi Famers Association→Tongfu→Tataka→Alishan
More Information:Nantou BusYuanlin Bus


Sun Moon Lake-Xitou Shuttle Bus

Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Toushe→Shuili Snake Kiln→Shuili Railway Station→Jiji→Zinan Temple→Zhushan Interchange→Lugu→Xitou
More Information:Nantou Bus


Puli-Sun Moon Lake-Shuili Shuttle Bus

Puli→National Chi Nan University→Taomikeng→Dayan→Shuishe, Sun Moon Lake→Xiangshan Visitor Center→Shuili Snake Kiln→Shuili Railway Station
More Information:Green Bus


Puli-Chung Tai World-Atayal Resort Transfer Bus

Puli→Chung Tai World→Atayal Resort
More Information:Nantou Bus


Puli-Qingjing Farm-Hehuan Mountain Transfer Bus

Puli→Qingjing Farm→Hehuan Mountain
More Information:Nantou Bus

Puli Transfer Map

Take Taiwan Tourist Shuttle Sun Moon Lake Route B to Puli, visitors can transfer to Qingjing Farm, Hehuanshan, Chung Tai Chan Monastery, and Atayal Resort!
TOP